Säker meddelandetjänst för dentalvården

Utmaning Regelverk och krav som bland annat kommer med GDPR, skapar idag utmaningar när ex. personuppgifter eller annan känslig information skall skickas digitalt. Att kunna skydda informationen samtidigt som mottagaren kan verifieras med stark autentisering är något som saknas i vanlig e-post. För Dentalvården skapar detta en del utmaningar, exempelvis när en dentalklinik ska kommunicera […]

Hantera begäran om registerutdrag (GDPR)

I samband med att GDPR trädde i kraft kan idag en enskild person begära ut ett registerutdrag från en kommun, myndighet eller ett företag. Detta registerutdrag påvisar vilken information

Ersätt fax, brev och kurirpost

På grund av olika legala krav tvingas offentliga verksamheter och regioner att använda fax, brev och ibland kurirpost för att kommunicera med andra organisationer utanför den egna IT-miljön.

Effektivisering av offentlig sektor

Många processer inom offentlig förvaltning innefattar kommunikation mellan olika kommuner, myndigheter, regioner mfl. Bristen på möjligheter att kommunicera digitalt

Digital kommunikation mellan vårdgivare

När sjukhus inom Sverige behandlar patienter från andra länder krävs det att personkänslig information kommuniceras mellan de olika vårdgivarna. Denna process skapar många gånger

Ersätt osäker e-post

Vid traditionell kommunikation via e-post mellan olika offentliga förvaltningar finns det risk att 3e part eller att tjänsteleverantören kan ta del av den information som kommuniceras.