Säkra Videomöten

SEFOS säkra videomöten gör det möjligt att på ett enkelt sätt boka digitala videomöten där deltagarna måste verifiera sig med stark autentisering för att kunna ansluta till mötet. Mötesdeltagarna kan identifiera sig med metoder som exempelvis svensk e-legitimation, SITHS eller liknande och på så sätt påvisa behörighet till mötet.

Mötesdeltagare kan
använda sig av olika identifieringsmetoder

Konfigurera ditt möte med individuella identifieringsmetoder för varje deltagare och använd kalendern precis som vanligt för att hålla koll på dina möten. Alla SEFOS vanliga identifieringsmetoder fungerar med videomöten.

Använd olika leverantörer av system för videomöte

En organisation väljer vilken videotjänst eller tjänster som de vill använda tillsammans med SEFOS. För närvarande finns det stöd för SEFOS möte som bygger på Jitsi, Nuiteq Stage samt MS Teams möte. Att sedan boka ett möte fungerar på samma sätt oavsett vilket system som sedan används för att genomföra mötet.

SEFOS möte

SEFOS egna möten bygger på Jitsi och kan användas till känsliga möten där sekretessbelagda uppgifter diskuteras och delas inom tex. socialtjänsten. När ett möte är slut så kommer ingenting sparas från mötet och tjänsten kan beställas som både SaaS och on-prem lösning.

NUITEQ Stage

Stage är så mycket mer än bara ett videomöte då det finns anteckningar, whiteboards och mängder med andra funktioner inbyggt i mötestjänsten. Eftersom det går att spara sitt möte och göra detta återkommande eller återanvändbart så passar Stage bra till arbets- och planeringsmöten. Stage kan beställas som både SaaS och on-prem lösning och är skapad och levererad av Nuiteq, ett svenskt företag. Stage är en av lösningarna som rekommenderas av eSam för möten där sekretessbelagda uppgifter delas eller diskuteras.

Teams möte

Genom att kombinera Teams med SEFOS så skapas möjligheten att identifiera de deltagare som bjuds in till ett Teams möte. Själva mötet går igenom Microsofts vanliga kanaler och det är inte rekommenderat att använda denna mötestyp för möten där sekretessbelagda uppgifter delas eller diskuteras.

Shrems ii skapar problem

Senaste tidens turbulens angående molntjänsters vara eller icke vara inom svensk offentlig sektor har gjort att behovet av en tjänst för säkra videomöten levererad i Sverige, och av ett svenskt företag, ökat markant.

SEFOS gör det möjligt för en organisation att välja var deras tjänst ska vara installerad och därmed även säkerställa att deras data inte går via en utländsk leverantör av molntjänster.

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om SEFOS Säkra Videomöten? Kontakta oss genom att fylla i formuläret bredvid, så återkommer vi så snart som möjligt!