Ersätt osäker e-post

Utmaning

Vid traditionell kommunikation via e-post mellan olika offentliga förvaltningar finns det risk att 3e part eller att tjänsteleverantören kan ta del av den information som kommuniceras.

Lösning

Med SEFOS kan vi på ett enkelt sätt ersätta traditionell e-post som definieras som osäker. Alla meddelanden som skickas med SEFOS skyddas istället med stark kryptering så att utomstående ej kan ta del av den information som kommuniceras. 

Värde

+ Sekretesskänslig information som skickas digitalt blir skyddad med stark kryptering utan åtkomst för utomstående.

+ Ökad tillit mellan avsändare och mottagare. 

+ Ökad säkerhet vid kommunikation via  Outlook Office 365.