Digital kommunikation mellan vårdgivare

Utmaning

När sjukhus inom Sverige behandlar patienter från andra länder krävs det att personkänslig information kommuniceras mellan de olika vårdgivarna. Denna process skapar många gånger stora utmaningar och ofta tvingas till och med patienten vara den som tillhandahåller informationen vid ankomst. 

Lösning

SEFOS gör det möjligt för olika vårdgivare att kommunicera digitalt över länders gränser med bibehållen integritet och säkerhet. Detta skapar stora fördelar när information om patienter skall kommuniceras på ett effektivt och säkert sätt. 

Värde

+ Vårdprocesser kan effektiviseras och skapa en säkrare och mer effektiv vård.

 + Ökad transparens mellan olika vårdgivare.

 +  Sänkta kostnader för brev samt en minskad risk för att information hamnar på villovägar.

+ Snabb ROI, där kostnaden för en hel månads användning av SEFOS för en person motsvarar att skicka ett brev utrikes.