Förbättrad e-post för näringslivet och organisationer

Utmaning

Att skicka personkänslig information digitalt är något som många gånger skapar utmaningar inom näringslivets organisationer. Antingen riskerar användaren att dela med sig av information till en tredje part eller så är man fast med en tjänst som är alltför komplicerad och långsam att använda.

Lösning

Med SEFOS är det lika enkelt att skicka krypterade meddelanden som att skicka ett vanligt e-mail via Outlook. Tjänsten gör det omöjligt för en tredje part att komma åt informationen som skickas genom stark kryptering, samtidigt som man säkerställer identiteten på både avsändare och mottagare.

Värde

+ Skydda daglig affärskommunikation såsom offerter, avtal, priser, finansiell information mm.

+ Alla meddelanden och bilagor skyddas med stark kryptering

+ Se när mottagaren öppnat och tagit del av informationen som skickats.