Kom igång med SEFOS

Registrera

Kom igång med SEFOS genom att först registrera din organisation via någon av våra partners

1

Anslut

Bjud in de användare som skall ha åtkomst till tjänsten och aktivera SEFOS add-in via Office 365 admin center.

2

Logga in

Användare kan nu logga in till SEFOS add-in via den inloggningsmetod som organisationen valt i samband med registreringen.

3

KLART!

Redo för att börja använda SEFOS för säker digital kommunikation via Outlook. 

4