Kom igång med SEFOS

0 0

Registrera

Kom igång med SEFOS genom att först registrera din organisation via någon av våra partners

0 0

Anslut

Bjud in de användare som skall ha åtkomst till tjänsten. Om ni använder SEFOS som tillägg till MS Outlook, aktivera då SEFOS via Microsoft 365 Admin Center.

0 0

Logga in

Användare kan nu logga in till SEFOS via den inloggningsmetod som organisationen valt i samband med registreringen.

0 0

Klart för användning

Nu kan du skicka och ta emot krypterade meddelanden på ett enkelt och säkert sätt!