SEFOS och SDK

Säker Digital Kommunikation är ett statligt projekt för digital, säker och enhetlig transport av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis inom vård, socialtjänst och skola.

SEFOS och dess partners ligger i framkant både kunskapsmässigt och applikationsmässigt när det gäller SDK. SDK har sedan start varit en självklar del av SEFOS eftersom SDK tillsammans med SEFOS skapar en bredare produkt där avsändaren får fler möjligheter att på ett säkert sätt nå fler mottagare.

"

Med SEFOS framtidssäkrar ni er digitala kommunikation och behöver inte vänta på SDK utan kan dra nytta av SEFOS redan idag och sedan få ännu mer funktionalitet när ni är redo för SDK.

SDK projektet tillsammans med SEFOS

Flertalet kommuner börjar koppla upp sig till SDK med hjälp av SEFOS och detta kommer göras när DIGG och Inera öppnar upp sina godkännande processer och gör det möjligt att produktionssätta en SDK lösning.

Detta innebär att SEFOS och dess partners har högsta möjliga kompetens på alla delar av SDK både på djup teknisk nivå samt högre arkitektuell nivå.

SEFOS kan leverera alla delar som behövs för att testa och produktionssätta en SDK miljö både on-prem eller som SaaS tjänst.

Säker digital kommunikation SDK med SEFOS DIGG Inera

Detta tillhandahåller SDK

Förväntningarna på tjänsten har varit stor därför vill vi vara tydliga med vad som faktiskt ingår i DIGG och Ineras tekniska leverans och vad SDK faktiskt har för funtionalitet.  

Transport

SDK transporterar information från Organisation A till Organisation B.

Teknik

SDK bygger på ett tekniskt ramverk och protokoll som är E-Delivery som har använts under väldigt lång tid i inom tex. Peppol.

Federation

SDK innehåller också en identitetsfederation med tillhörande krav och regler för att kunna säkerställa avsändare och mottagares identitet.

Adressbok

SDKs adressbok tillhandahålls av DIGG och där gör man uppslag för att hitta sin mottagare.

För att kunna använda SDK så krävs det infrastruktur som inte tillhandahålls av DIGG/Inera.

SEFOS är en helhetslösning som innehåller allt som behövs för att en organisation ska kunna koppla upp sig och använda SDK.

SEFOS är godkända som Accesspunktsoperatör, Meddelandetjänst och Meddealndeklient.

Accesspunkt

SEFOS SDK AP

Godkänd

Meddelandetjänst

SEFOS

Godkänd

Meddelandeklient

Teams med SEFOS Addin

SEFOS for web

Godkänd

Accesspunkt

Vad är en AP?

En AP i SDK är en ren e-delivery accesspunkt, oftast används Domibus, som kopplar organisationen till nätverket/federationen. Kopplingen till en AP är standardiserad och flera olika applikationer/meddelandetjänster kan koppla sig till en AP som vi tillhandahåller.

Som godkänd accesspunktsoperatör kan SEFOS och våra partners leverera SDK accesspunkter både som SaaS och on-prem lösning.

https://www.digg.se/digitala-tjanster/edelivery

 

SEFOS som
meddelandetjänst

Vad är en meddelandetjänst?

När SEFOS används som meddelandetjänst så kommer det vara möjligt att skicka samma meddelande till mottagare som är anslutna till SEFOS, SDK eller inte har någon koppling alls till något av nätverken. SEFOS meddelandetjänst identifierar vilket nätverk som kan användas och skickar meddelandet via rätt nätverk automatiskt.

SEFOS som
meddelandeklient

Vad är en meddelandeklient?

SEFOS fungerar bl.a med hjälp ett add-in till MS Teams men det finns också SEFOS for web vilket är SEFOS egna webgränssnitt som fungerar helt utan koppling till Microsoft Office.
Detta innebär att man med SEFOS kommer få tillgång till två olika meddelande klienter till SDK.

Ta emot och öppna SDK meddelanden i SEFOS

Funktionsbrevlådor i SEFOS kan ta emot både SEFOS meddelande och SDK meddelande med möjlighet att samla all kommunikation i samma funktionsbrevlåda.

Skicka SDK meddelanden genom SEFOS

Precis som du kan ta emot SDK meddelanden direkt i SEFOS, kan du även skicka SDK meddelanden från SEFOS webtjänst eller MS Teams addin. 

Kontakta oss

Är du och din verksamhet intresserad av att starta ett pilotprojekt med SEFOS som meddelandetjänst?