SDK

Säker Digital Kommunikation

Säker Digital Kommunikation är ett statligt projekt för digital, säker och enhetlig transport av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis inom vård, socialtjänst och skola.

SEFOS är från grunden designat för att använda sig av SDK-nätverket som alternativ transportväg när avsändare och mottagare föredrar detta. SEFOS är i SDK-terminologi en meddelandetjänst samt meddelandeklient.

"

Med SEFOS framtidssäkrar du din digitala kommunikation och behöver inte vänta på SDK utan kan dra nytta av SEFOS redan idag och sedan få ännu mer funktionalitet när SDK är redo

SDK projektet och SEFOS

Vi har följt SDK projektet från start och sett SDK som ett prioriterat projekt. När regioner samt statliga myndigheter så som Försäkringskassan eller Polisen är SDK-uppkopplade så öppnas det en helt ny värld för SEFOS som produkt.

Eftersom SDK som projekt saknar ett tydligt startdatum, implementationen är individuell för varje organisation samt att alla organisationer inte kan vara en del av SDK så måste en alternativ transportväg finnas tillgänglig. Eftersom SEFOS fungerar helt utan SDK så finns detta alternativ när man använder SEFOS tillsammans med SDK.

Detta innebär att med SEFOS framtidssäkrar du din digitala kommunikation och behöver inte vänta på SDK utan kan dra nytta av SEFOS redan idag och sedan få ännu mer funktionalitet när SDK är redo.

SEFOS som
meddelandeklient

SEFOS fungerar med hjälp av add-ins till Outlook och Teams men det finns också SEFOS for web vilket är en egen weblösning som fungerar helt utan Microsoft Office.
Detta innebär att man med SEFOS kommer få tillgång till tre olika meddelande klienter till SDK.

SEFOS som
meddelandetjänst

När SEFOS används som meddelandetjänst så kommer det vara möjligt att skicka samma meddelande till mottagare som är anslutna till SEFOS, SDK eller inte har någon koppling alls till något av nätverken. SEFOS meddelandetjänst identifierar vilket nätverk som kan användas och skickar meddelandet via rätt nätverk automatiskt.

SDK Accesspunkt

Vi kan leverera, installera och managera er accesspunkt.

Hantering av Samordnad individuell plan (SIP) med hjälp av SEFOS och SDK

Figuren visar ett exempel på en process som finns inom kommunen där man kan distribuera information som tex ett protokoll med hjälp av SEFOS som meddelandetjänst där bara organisation 2 är kopplad till SDK.

SDK Pilot

SEFOS är med som meddelandetjänst i en av de officiella SDK piloterna som körs tillsammans med kommuner under hösten 2021 för att påvisa funktionalitet och kompatibilitet med SDK nätverket.

Målsättningen med piloten är att erbjuda SEFOS som en meddelandeklient inom ramen för SDK projektet där SEFOS kan använda SDK för adressering och transport av meddelande. Piloten ska påvisa att SEFOS fungerar tillsammans med SDK och skapar även möjlighet att testa och utvärdera olika sätt att använda SDKs adressbok för att hitta den bästa upplevelsen för användare.

Piloten skapar även möjlighet att testa och utvärdera hur SEFOS och dess funktioner som tex möten och validering av enskilda användare kan användas tillsammans med SDK.  

 
Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Är du och din verksamhet intresserad av att starta ett pilotprojekt med SEFOS som meddelandetjänst?