SEFOS

Säker e-post för privat och offentlig sektor

Krypterad e-post med SEFOS

Enkelt, Säkert och Effektivt!

Med SEFOS är det lika enkelt att skicka säkra meddelanden som att skicka ett vanligt e-post meddelande. All information inklusive bilagor som kommuniceras med SEFOS, skyddas med stark kryptering hela vägen till mottagaren och kan därmed skapa nya arbetssätt och ökad effektivitet inom både privat och offentlig sektor.

Skicka krypterad
e-post till vem som helst

SEFOS tillåter dig att kryptera informationen på ett enkelt sätt och adressera både registrerade och externa mottagare. Låt mottagaren identifiera sig med Mobilt BankID, Freja e-ID, SITHS, SMS eller E-post. Så snart mottagaren identifierat sig kan den krypterade informationen öppnas.  

Med SEFOS blir det enkelt att skicka krypterade meddelanden till vem som helst!

Spela videoklipp

SEFOS SVARSFUNKTION

Låt externa mottagare besvara länkmeddelanden

SEFOS gör det inte bara möjligt att skicka meddelanden till mottagare utanför tjänsten. Nu kan även den externa mottagaren besvara dessa så kallade länkmeddelanden. 

Personuppgifter eller annan känslig information skickas enkelt direkt till identifierade mottagare som i sin tur kan besvara meddelandet på samma säkra sätt som det togs emot!

Kunder och partners

Stark autentisering med e-ID

SEFOS är idag anpassat för att kunna hantera olika typer av autentiseringsmetoder. Allt från enkla verifieringar via e-post, SMS och lösenord till olika e-ID som Mobilt BankID, Freja e-ID och NetID med SITHS.

SEFOS kan integreras med i stort sett vilken PKI-baserad inloggningsmetod som helst.

Stark autentisering med e-ID

SEFOS är idag anpassat för att kunna hantera olika typer av autentiseringsmetoder. Allt från enkla verifieringar via e-post, SMS och lösenord till olika e-ID som Mobilt BankID, Freja e-ID och NetID med SITHS.

SEFOS kan integreras med i stort sett vilken PKI-baserad inloggningsmetod som helst.

SEFOS i korthet

Enkelt

Det är lika enkelt att skicka meddelanden via SEFOS som det är att skicka ett vanligt
e-postmeddelande.

Säkert

Med SEFOS blir både information och bilagor skyddade med stark kryptering.

Effektivt

Effektiviserar processer inom organisationer genom enkel och säker digital kommunikation

icon-4.png

Anpassningsbart

SEFOS kan enkelt anpassas efter olika organisationers krav på klientcertifikat och säkerhet.

Kom igång med SEFOS idag och
kontakta en av våra partners!