Säker meddelandetjänst för dentalvården

Utmaning

Regelverk och krav som bland annat kommer med GDPR, skapar idag utmaningar när ex. personuppgifter eller annan känslig information skall skickas digitalt. Att kunna skydda informationen samtidigt som mottagaren kan verifieras med stark autentisering är något som saknas i vanlig e-post. För Dentalvården skapar detta en del utmaningar, exempelvis

  • när en dentalklinik ska kommunicera patientinformation till en annan klinik
  • när en enskild patient behöver få sin journal eller sina röntgenbilder skickade till sig
  • när en dentalklinik behöver skicka uppgifter till ex. försäkringskassan eller annan offentlig verksamhet

De flesta dentalkliniker saknar ett enkelt sätt att skicka personkänslig digital information på. Det medför i sin tur ofta både extra arbetsinsatser och ökade omkostnader.

Lösning

Med SEFOS blir det enkelt skicka patientinformation digitalt till både kliniker, offentliga verksamheter och patienter. Informationen krypteras och kan först öppnas efter att mottagaren identfierat sig med den ID-metod som är kopplad till meddelandet. Det kan vara sms-kod eller någon form av e-legitimation / Tjänste ID (ex. mobilt BankID, Freja eID eller SITHS)

Värde

+ Brev innehållande provsvar, hälsodeklarationer, journaler och annan känslig information kan ersättas med en säker meddelandetjänst

+ Vårdprocesser effektiviseras och blir säkrare

+ Sänkta kostnader för brev och porto

+ Förenklar hantering och kommunikation mellan kliniker, offentliga verksamheter och patienter

+ Förbättrad vård för patienten