Användarexempel

Ersätt fax, brev och kurirpost

På grund av olika legala krav tvingas offentliga verksamheter och regioner att använda fax, brev och ibland kurirpost för att kommunicera med andra organisationer utanför den egna IT-miljön.

Läs mer
Vill du komma i kontakt med oss?
Läs mer om SEFOS i vårt produktblad.