Effektivisering av offentlig sektor

Utmaning

Många processer inom offentlig förvaltning innefattar kommunikation mellan olika kommuner, myndigheter, regioner mfl. Bristen på möjligheter att kommunicera digitalt fullt ut skapar dock stora kostnader och många långsamma processer inom offentlig sektor. 

Lösning

Genom att organisationer ansluter sig till SEFOS-nätverket,  kan vi digitalt koppla samman dessa och skapa säkra digitala kanaler mellan verifierade organisationer och förvaltningar där ett säkert informationsutbyte kan skapas via Outlook Office 365. 

Värde

+ Effektivisering av processer där andra alternativ än digital kommunikation idag nyttjas.

+ Sänkta kostnader för hantering av brev, porto mm. 

+ Minskad arbetsbelastning på insidan samtidigt som de offentliga verksamheterna kan erbjuda snabbare service för medborgare och företag.