Hantera begäran om registerutdrag (GDPR)

Utmaning

I samband med att GDPR trädde i kraft kan idag en enskild person begära ut ett registerutdrag från en kommun, myndighet eller ett företag. Detta registerutdrag påvisar vilken information som organisationen har sparat om den enskilda individen. När dessa uppgifter skall skickas, behövs det allt som oftast att göras via brev. Detta blir både kostsamt och omständligt. 

Lösning

Med SEFOS kan organisationen istället adressera den enskilda personen via ett säkert meddelande via SEFOS. Mottagaren får då först bevisa sin identitet via ett giltigt e-ID för att kunna ta del av informationen. 

Värde

+ Organisationen kan minska belastningen för personalen och sänka de portokostnader som uppstår för att kommunicera informationen till enskilda individer via brev.

+ Den som begär registerutdraget kan få snabbare återkoppling från den organisationen som förfrågan skickats till. 

+ Avsändaren kan se när mottagaren tagit del av informationen.