Användarexempel

Ersätt osäker e-post

Vid traditionell kommunikation via e-post mellan olika offentliga förvaltningar finns det risk att 3e part eller att tjänsteleverantören kan ta del av den information som kommuniceras.

Läs mer
Vill du komma i kontakt med oss?
Läs mer om SEFOS i vårt produktblad.