SÄKER DIGITAL KOMMUNIKATION

SEFOS är ett tillägg till Outlook Office 365 som gör det möjligt att skydda informationen som kommuniceras via e-post tack vare en stark kryptering. Detta skapar i sin tur förutsättningar att kunna skicka även personkänslig information via Microsoft Outlook Office 365. SEFOS erbjuds såväl till privat som offentlig sektor. 

Vad krävs för att skicka information via SEFOS?

E-post

För att kunna skicka e-post via SEFOS krävs någon av följande applikationer eller tjänster;

+ Outlook O365 lokal*
+ Outlook O365 webb
+ Outlook.com webb

* Till den lokala versionen av Outlook går det att koppla även externa e-postadresser.

SEfos nod

Varje organisation behöver ha en koppling till en SEFOS nod, antingen lokalt eller som tjänst.

+ SEFOS Nod

Sefos add-in

SEFOS Add-in krävs för alla användare som vill kunna skicka e-post via tjänsten;

+ SEFOS Add-in

autentisering

SEFOS kan anpassas efter olika klient- certifikat. Idag erbjuds följande inloggningsalternativ;

+ Net iD
+ SITHS
+ Lösenord
+ Pinkod

Vad krävs för att ta emot information via SEFOS?

E-post

För att kunna ta emot e-post via SEFOS krävs någon av följande applikationer eller tjänster;

+ Outlook O365 lokal*
+ Outlook O365 webb
+ Outlook.com webb

* Till den lokala versionen av Outlook går det att koppla även externa e-postadresser.

SEfos nod

Varje organisation behöver ha en koppling till en SEFOS nod, antingen lokalt eller som tjänst.

+ SEFOS Nod

Sefos add-in

SEFOS Add-in krävs för alla användare som vill kunna ta emot e-post via tjänsten;

+ SEFOS Add-in

autentisering

SEFOS kan anpassas efter olika klient- certifikat. Idag erbjuds följande inloggningsalternativ;

+ Net iD
+ SITHS
+ Lösenord
+ Pinkod

Koppla samman organisationer med SEFos

  1. För att nyttja SEFOS behöver varje organisation registreras i en SEFOS nod.
  2. I samband med registreringen blir organisationen validerad och därmed en verifierad användare i nätverket. 
  3. SEFOS installeras som ett tillägg till Outlooks lokala eller webbaserade e-postklient. Installationen kan enkelt hanteras centralt via Office 365 admin center.
  4. Varje organisation bestämmer själva vilken inloggningsmetod som skall tillåtas. Inbjudan till tjänsten görs via e-post från SEFOS admin konsol. 
  5. Önskas annat klient certifikat än vad som idag erbjuds, kan SEFOS anpassas efter behov.  Ta kontakt med Meaplus för närmare information.
  6. Information som skickas till en eller flera mottagare, krypteras via organisationens SEFOS nod och skickas därefter som en krypterad fil. 
  7. På detta sätt är informationen skyddad med stark kryptering under hela transporten och till dess att mottagaren identifierat sig och öppnat meddelandet. 
  8. På detta sätt kan SEFOS enkelt koppla ihop olika organisationer, myndigheter och företag både inom en och samma region men även mellan länders gränser.

Interoperabilitet mellan organisationer och länder

När företag blivit uppkopplade mot sin egen SEFOS-nod och användare blivit registrerade, går det enkelt att kommunicera med andra organisationer inom nätverket. På detta sätt kan vi på ett enkelt sätt skapa interoperabilitet mellan olika organisationer oavsett geografisk placering. 

AdobeStock_138179585c

Vill du komma i kontakt med Meaplus?