En plattform för säker kommunikation

Skydda personkänslig eller annan sekretessbelagd information vid kommunikaton med privatpersoner eller andra företag och organisationer.

Säkert

Med SEFOS kan du skicka all typ av känslig information digitalt. Meddelanden och bilagor skyddas med stark kryptering hela vägen till mottagaren.

SEFOS-nod

Du eller din organisation kan välja att koppla upp till en SEFOS-nod antingen som tjänst eller genom att installera den lokalt i ert egna datacenter.

Integration

Vi har idag integrationer för bland annat MS Outlook och Teams, men det går även att nyttja SEFOS som en separat webbtjänst eller integrera mot andra applikationer.

Enkelt

Du kommer igång med SEFOS genom endast ett få antal steg. Starkt krypterade meddelanden skickas sedan iväg lika enkelt som ett vanligt e-post meddelande! 

Utan begränsningar

Eftersom att man inte behöver vara registrerad för att ta emot meddelanden så kan du utan begränsningar skicka säkra meddelanden till vem som helst!

Stark autentisering

Låt mottagare identifiera sig antingen med sms eller någon form av e-legitimation (ex- BankID, Freja eID eller SITHS) för att öppna meddelandet.

Kan användas som webbtjänst eller tillägg

SEFOS finns tillgängligt som webbtjänst genom SEFOS Admin Center, men kan även i dagsläget användas som ett tillägg till MS Outlook och Teams. Det finns även möjlighet till att integrera SEFOS mot nya system.

SEFOS för MS Outlook

SEFOS för MS Teams

SEFOS Admin Center

Stark autentisering
med e-ID

SEFOS är idag anpassat för att kunna hantera olika typer av autentiseringsmetoder. Allt från enkla verifieringar via e-post, SMS och lösenord till olika e-ID som Mobilt BankIDFreja e-ID, Freja organisations eID, NetID med SITHS och Nexus ID.

SEFOS kan integreras med i stort sett vilken PKI-baserad inloggningsmetod som helst.

SEFOS SVARSFUNKTION

Låt externa mottagare besvara länkmeddelanden

SEFOS gör det inte bara möjligt att skicka meddelanden till mottagare utanför själva tjänsten. De externa mottagarna kan även besvara dessa så kallade länkmeddelanden. 

Personuppgifter eller annan känslig information skickas enkelt direkt till identifierade mottagare som i sin tur kan besvara meddelandet på samma säkra sätt som det togs emot!

Användningsexempel

Digital kommunikation mellan vårdgivare
När personkänslig information ska kommuniceras mellan ex. privata och offentliga vårdgivare, kan det många gånger skapa stora utmaningar. SEFOS gör det möjligt att på ett enkelt sätt kommunicera personkänslig information digitalt.

Läs mer om värdet SEFOS ger för digital kommunikation inom vården.
Läs mer
Effektivisering av offentlig sektor
Inom offentlig sektor skapar bristen på möjligheter att kommunicera digitalt ofta stora kostnader och långsamma processer som följd. SEFOS gör det möjligt att på ett enkelt sätt effektivisera dessa processer, där information kan skickas mellan organisationer och direkt till identifierade privatpersoner på säkert och kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om värdet SEFOS tillför inom offentlig sektor.
Läs mer
Säker meddelandetjänst för dentalvården
Regelverk och krav som bland annat kommer med GDPR, skapar idag utmaningar inom dentalvården när exempelvis en dentalklinik ska kommunicera patientinformation till en annan klinik eller när en enskild patient behöver få sin journal skickad till sig. Med SEFOS blir det enkelt att skicka patientinformation digitalt till både kliniker, offentliga verksamheter och patienter.

Läs mer om de fördelar SEFOS skapar för dentalvården.
Läs mer
Föregående bild
Nästa bild

Kom igång med SEFOS

Kontakta en av våra partners för att börja använda SEFOS!