SEFOS for web

Skicka meddelanden direkt från SEFOS for Web

Vi har idag integrationer för bland annat MS Outlook och Teams, men det går även utmärkt att nyttja SEFOS som en separat webbtjänst och skapa samt skicka säkra meddelanden direkt via SEFOS for Web.

Här får du som användare också tillgång till alla meddelanden som du skickat och tagit emot via SEFOS. Se om en mottagare öppnat ett länkmeddelande, tidpunkt för öppning och vilken verifieringsmetod som meddelandet var kopplat till, all in one place.

Address anyone

Som användare av SEFOS webbtjänst kan du send secure messages to anyone, regardless of whether the addressed recipients use SEFOS as a web service, in Outlook or have no connection to SEFOS at all.

All the recipients need is an email address and that they can meet the identification method associated with the message. Let recipients verify themselves with everything from service ID to private eID and SMS.

Get started with SEFOS

Contact one of our partners to start using SEFOS!