SDK

Säker Digital Kommunikation

Säker Digital Kommunikation är ett statligt projekt för säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis inom vård, socialtjänst och skola.

SEFOS är från grunden designat för att använda sig av SDK-nätverket som transportväg när avsändare och mottagare föredrar detta. SEFOS är i SDK-terminologi en meddelandetjänst och kräver att det finns en accesspunkt tillgänglig.

"

Skicka samma meddelande till mottagare som är registrerade i SEFOS, SDK eller inte har någon koppling alls till något av nätverken.

SEFOS som meddelandetjänst

När SEFOS används som meddelandetjänst så kommer det vara möjligt att skicka samma meddelande till mottagare som är registrerade i SEFOS, SDK eller inte har någon koppling alls till något av nätverken. SEFOS meddelandetjänst identifierar vilket nätverk som kan användas och skickar meddelandet via rätt nätverk automatiskt.

SDK Pilot

SEFOS har varit med som leverantör sedan starten av SDK-projektet och varit delaktig i diskussionen samt svarat på de RFI processer som varit. För intresserade verksamheter så finns det möjligthet att starta ett SDK-SEFOS pilotprojekt med SEFOS som meddelandetjänst.
 
Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Är du och din verksamhet intresserad av att starta ett pilotprojekt med SEFOS som meddelandetjänst?